Candidemie / gedissemineerde candidiasis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: candidemie / invasieve candidiasis ongeacht species en azolgevoeligheid (behoudens Candida meningitis, endophthalmitis of urineweginfectie en/of candidemie op basis van Candida parapsillosis)

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

anidulafungin iv oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd

Opmerking:

Step down naar fluconazol na initiële behandeling met anidulafungin. Zie opmerkingen.

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Fluconazol iv oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd

Opmerking:

Bij Candida parapsilosis candidemie.

≥ 18 jaar

Indicaties: Candidemie met candida meningitis of endophthalmitis

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Fluconazol iv oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd

+

anidulafungin iv oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

≥ 18 jaar

Indicaties: Candidemie met focus vanuit urinewegen

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Fluconazol iv oplaaddosis 800mg, 400mg 1dd

+

anidulafungin iv oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd

Opmerking:

Catheter verwijderen/wisselen onder adequate therapie

Opmerkingen

  • Fluconazol step down na initiële behandeling met echinocandine: bij klinische verbetering, hemodynamisch gestabiliseerde patiënten, negatieve follow-up bloedkweek, aangetoonde fluconazolgevoeligheid. Niet bij C. glabrata, C. krusei, of bij patiënten met Candida endocarditis, intravasculaire candidiasis, niet-verwijderde centrale veneuze lijnen of prothese-geassocieerde candidiasis.
  • Bij fluconazol-resistente gist, beleid i.o.m. arts-microbioloog/infectioloog.
  • Behandelduur van candidemie bij niet-neutropene patiënten: 2 weken na de laatste positieve bloedkweek mits er geen aanwijzingen zijn voor strooihaarden.
  • Behandelduur van candidemie bij neutropene patiënten: 2 weken na de laatste positieve bloedkweek mits de neutropene fase voorbij is en er geen aanwijzingen zijn voor strooihaarden.
  • Bij acute gedissemineerde candidiasis ten minste 4-8 weken, afhankelijk van resolutie van strooihaarden.

 

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-462161.9
Bijgewerkt: 11/04/2020 - 17:15
Status: Published