Ceftolozane / tazobactam

J - Antiinfectives For Systemic Use -> J01 - Antibacterials For Systemic Use -> J01D - Other Beta-Lactam Antibacterials -> J01DI - Other Cephalosporins -> J01DI54 - Zerbaxa
Administratie categorie: Beperkt Medicatie groep: antibacterieel File parts: ceftolozane tazobactam Brand name: Zerbaxa

Standaard doseringen

≥ 18 jaar
GewichtROAoplaad dosisDosering
ROA:
iv
oplaad dosis:
-
Dosering:
1000/500mg 3 dd
Opmerkingen:

bij HAP/VAP hogere dosering: 2000/1000 mg 3 dd

Nierfunctie

≥ 18 jaar
ROAGFRDoseringIntervalOpmerkingen
ROA: iv
GFR:
30 - 50
Dosering:
500 mg ceftolozaan + 250 mg tazobactam
Interval:
8 uur
Opmerkingen:
3dd
GFR:
15 - 30
Dosering:
250 mg ceftolozaan + 125 mg tazobactam
Interval:
8 uur
Opmerkingen:
3dd
GFR:
5 - 15
Dosering:
eenmalige oplaaddosis 500 mg ceftolozaan en 250 mg tazobactam, na 8 uur 100 mg ceftolozaan + 50 mg tazobactam (3dd)
Interval:
8 uur
Opmerkingen:
3dd
GFR:
30 - 50
Dosering:
1 g/500 mg (halve dosis)
Interval:
8 uur
Opmerkingen:
Bij HAP/VAP
GFR:
15 - 30
Dosering:
500 mg/250 mg (kwart dosis)
Interval:
8 uur
Opmerkingen:
Bij HAP/VAP

Opmerkingen GFR algemeen:

Bij HAP/VAP gelden hogere doseringen (los in tabel). Voor doseringen bij hemodialyse zie hier onder.
Renale eliminatie: 95%
Dosering: afhankelijk van nierfunctie

Nierfunctie-vervangende therapie

Hemodialyse: eenmalige oplaaddosis van 500mg/250mg (HAP/VAP: 1500 mg/750 mg) gevolgd door een onderhoudsdosis van 100mg/50mg (HAP/VAP: 300 mg/150 mg) elke 8 uur. Op dagen van hemodialyse de dosis zo snel mogelijk na de hemodialyse toedienen.

Zwangerschap

Wegens vervallen van de alfanumerieke classificatie voor gebruik in zwangerschap en lactatie wordt verwezen naar de actuele, online informatie van de Teratologie Informatie Service (TIS) van LAREB:

Raadpleeg voor individuele adviezen op maat een deskundige ter plaatse.
Metadata

Swab vid: M-499795.1
Bijgewerkt: 12/04/2020 - 14:36
Status: Published

Externe links
Categorie