Neutropene enterocolitis / Typhlitis

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

ceftazidim iv 2000mg 3dd

+

metronidazol iv 500mg 3dd

Opmerking:

Bij hemodynamische instabiliteit (opname IC): voeg vancomycine toe en overweeg toevoegen anidulafungin op geleide inventarisatiekweken. Stop antibacteriële profylaxe met uitzondering van PCP profylaxe.

Prioriteit:
2e keus
Medicatie:

meropenem iv 2000mg 3dd

Opmerkingen

  • Clostridioides difficile moet uitgesloten worden.
  • Behandelduur in overleg met arts-microbioloog en infectieziekten. Over het algemeen ten minste tot aan resolutie neutropenie.
  • Beta-lactam en vancomycine: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.
  • Bij vancomycine is spiegelcontrole noodzakelijk
Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-498964.2
Bijgewerkt: 06/08/2020 - 16:33
Status: Published