sepsis, Pseudomonas

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

ceftazidim iv 2000mg 3dd 14 dagen

+

tobramycine iv 7mg/kg 1dd

Opmerking:

Tobramycine totdat resistentie bekend is 

Opmerkingen

 Bij gebleken gevoeligheid wordt combinatietherapie niet aanbevolen, tenzij hoge bacteriële load, zoals bijv. niet-gedraineerde abcessen.

Let op! Tobramycine bij obesitas doseren op basis van aangepast lichaamsgewicht / Adjusted Body Weight. Zie calculator.

Let op! Bij tobramycine is spiegelcontrole noodzakelijk.

Ceftazidim: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-496871.5
Bijgewerkt: 07/05/2019 - 22:30
Status: Published