Lassa koorts

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Ribavirine iv 30mg/kg eenmalig

gevolgd door

Ribavirine iv 10mg/kg 4dd 4 dagen

gevolgd door

Ribavirine iv 7.5mg 3dd 6 dagen

Opmerkingen

Meldingsplichtige ziekte groep A

Bronnen

  1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013

  2. https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten/welke-infectieziekten-zijn-meldingsplichtig

    Aangifteplichtige ziekten

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-464585.3
Bijgewerkt: 07/16/2020 - 15:48
Status: Published