Buiktyfus (salmonella typhi / paratyphi)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

azitromycine po 1000mg 1dd 7 dagen

Opmerking:

Midden en Z.O. Azie

Medicatie:

ciprofloxacine po 500mg 2dd 14 dagen

Medicatie:

ceftriaxon iv 2000mg 1dd 14 dagen

Opmerking:

bij patient met opname indicatie

Opmerkingen

Patienten kunnen vaak oraal behandeld worden.

Meldingsplichtige ziekte groep B2.

Bronnen

  1. Behandeling Importziekten, P.A. Kager (ed), AMC, Amsterdam, 2004; update 2013

  2. https://www.rivm.nl/meldingsplicht-infectieziekten

    Aangifteplichtige ziekten

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463803.3
Bijgewerkt: 06/26/2019 - 11:26
Status: Published