comm-acq pneumonie - H.influenzae

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

amoxicilline po 750mg 3dd

of

amoxicilline iv 1000mg 4dd

Opmerking:

bèta-lactamase negatief

Medicatie:

Amoxicilline + clavulaanzuur po 875/125mg 3dd

of

Amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/200mg 4dd

of

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Opmerking:

beta-lactamase positief

≥ 18 jaar

Indicaties: Penicillineallergie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

doxycycline po oplaaddosis 200mg, 100mg 1dd

of

claritromycine po 500mg 2dd

of

azitromycine po 500mg 1dd 3 dagen

of

ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Opmerking:

bèta-lactamase negatief of bèta-lactamase positief

Opmerkingen

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-463465.4
Bijgewerkt: 10/13/2020 - 10:10
Status: Published