Sepsis, S.aureus

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

flucloxacilline iv 1000mg 6dd

Opmerkingen

Bij S. aureus bacteriemie wordt altijd een intercollegiaal consult door de infectieziektenconsulent verricht.

Het toevoegen van aminoglycosiden wordt NIET aanbevolen.

Indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-462329.4
Bijgewerkt: 08/26/2019 - 17:11
Status: Published