Mediastinitis

Adviezen

≥ 18 jaar

Indicaties: Postoperatief na sternotomie

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Opmerking:

Geen klep- of vaatprothese in situ

Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Vancomycine iv

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Opmerking:

Klep- of vaatprothese in situ

Dosering vancomycine

 

 

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

Flucloxacilline iv 1000mg 6dd

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Opmerking:

Klep- of vaatprothese in situ

Bij acuut ontstane sepsis

 

≥ 18 jaar

Indicaties: Na perforatie tr. digestivus: community-acquired

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/100mg 6dd 2 tot 6 weken

Prioriteit:
1e keus alternatief
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd 2 tot 6 weken

+

Metronidazol iv 500mg 3dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

Bij penicilline allergie

≥ 18 jaar

Indicaties: Na perforatie tr. digestivus: na manipulatie of ingreep

Prioriteit Medicatie Opmerking
Prioriteit:
1e keus
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd dd 2 tot 6 weken

+

Metronidazol iv 500mg 3dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

Bij sepsis toevoegen ciprofloxacine 400mg 3dd IV. 

Alléén bij patienten met bekende gistkolonisatie, hospital-acquired mediastinitis en/of recent antibioticagebruik: voeg anidulafungin toe in afwachting van kweken. Step-down naar fluconazol conform candidemie pagina bij gekweekte gisten; of stop bij geen gekweekte gisten.

Behandelduur afhankelijk van source control en klinisch beloop.

≥ 18 jaar

Indicaties: vanuit KNO gebied

Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Amoxicilline + clavulaanzuur iv 1000/100mg 6dd 2 tot 6 weken

Opmerking:

In geval van necrotiserende weke deleninfecties zie hier

Opmerkingen

  • Overweeg drainage
  • Definitieve antibiotica op geleide van diepe puskweken afgenomen voor start antibiotica
  • Behandelduur in overleg met arts-microbioloog of infectioloog en afhankelijk van kliniek, drainage en verwekker(s). Over het algemeen 2 - 6 weken.

Beta-lactam antibiotica: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Beoordeel gerapporteerde penicilline allergie aan de hand van de anamnese. 
 

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-461577.9
Bijgewerkt: 07/24/2020 - 09:56
Status: Published