Hospital-acquired pneumonie (HAP/VAP)

Adviezen

≥ 18 jaar
Prioriteit Medicatie Opmerking
Medicatie:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd 5 tot 14 dagen

Medicatie:

Benzylpenicilline iv 1milj. IU 4dd

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Opmerking:

bij verdenking Pseudomonas-infectie

Opmerkingen

Bij antibiotische keuze rekening houden met kolonisatie/eerdere kweken.

Behandelduur: 5 dagen bij goede klinische respons. Bij onvoldoende respons behandelduur verlengen en diagnostiek naar empyeem, longabces of ander focus verrichten.

Bij aspiratie is het routinematig geven van antibiotica gericht tegen anaerobe bacteriën niet nodig, tenzij er een vermoeden is van empyeem of longabces.

Bij aspiratie bij adequaat gedecontamineerde patiënten op de IC zijn systemische antibiotica i.p. niet geïndiceerd.

Bronnen

Antimicrobiële middelen

De volgende antimicrobiele middelen zijn verwerkt in deze adviezen:

Externe referenties
Categorie
Metadata

Swab vid: G-461329.5
Bijgewerkt: 06/17/2021 - 16:43
Status: Published