Sepsis, vermoedelijk focus HAP/VAP

Advices

≥ 18 years

Indications: HAP

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

Ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Priority:
2nd choice
Medication:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd

Remarks:

Let op: piperacilline/tazobactam altijd in verlengde infusie (>4u) of continue dosering

Medication:

Meropenem iv 1000mg 3dd

Remarks:

Bij kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar 

≥ 18 years

Indications: VAP

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Remarks:

Primair op geleide van inventarisatiekweken

Priority:
2nd choice
Medication:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

Ciprofloxacine iv 400mg 3dd

Priority:
2nd choice
Medication:

piperacilline/tazobactam iv 4000/500mg 4dd

Remarks:

Let op: piperacilline/tazobactam altijd in verlengde infusie (>4u) of continue dosering.

Medication:

Meropenem iv 1000mg 3dd

Remarks:

Bij kolonisatie/infectie ESBL < 1 jaar

Comments

  • Bij antibiotische keuze rekening houden met kolonisatie/eerdere kweken.
  • Behandelduur: 5 dagen bij goede klinische respons. Bij onvoldoende respons behandelduur verlengen en diagnostiek naar empyeem of longabces verrichten.
  • Bij aspiratie is het routinematig geven van antibiotica gericht tegen anaerobe bacteriën niet nodig, tenzij er een vermoeden is van empyeem of longabces.
  • Bij aspiratie bij adequaat gedecontamineerde patiënten op de IC zijn systemische antibiotica i.p. niet geïndiceerd.
  • Zie tevens: V. SDD, achtergrond informatie bij gebruik op de ICV (Versie 3)

Beta-lactam antibiotica: indien mogelijk continu doseren, voorafgegaan door oplaaddosering.

Zie tevens: Sepsis - algemene informatie | Amsterdam UMC (swabid.nl)

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-500256.4
Updated: 06/04/2021 - 15:16
Status: Published