Aspergillus profylaxe

Advices

≥ 18 years

Indications: zie opmerkingen

Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

posaconazol po loading dose 300mg, 300mg 1dd

Remarks:

Spiegelcontrole. Bij onvermogen orale inname: posaconazol 300 mg 1dd1 IV + spiegelcontrole

Priority:
2nd choice
Medication:

Voriconazol po 200mg 2dd

Remarks:

Spiegelcontrole. 

Comments

Indicaties voor aspergillus profylaxe:

Primaire profylaxe

  • Bij patiënten met, naar verwachting, langdurige (>30 dagen) neutropenie, (bijv patiënten die tussen kuren niet uit dip komen, status na cord-blood HSCT, etc.). doorbehandelen tot neutrofielen stabiel > 0,5 * 10E9/L.
  • Bij patiënten die een allogene stamceltransplantatie hebben ondergaan en hierna wegens Graft versus Host Disease > 30 mg prednisolon krijgen. Doorbehandelen tot prednisolon < 10 mg/dag.

Secundaire profylaxe

  • Bij hoog risico neutropenie (≥ 7 dagen) bij patiënten die eerder een invasieve aspergillose, geclassificeerd als “probable” of “proven” doormaakten.

Chronisch granulomateuze ziekte (CGD): itraconazol 10mg/kg/d (max. 200mg 2dd) po. 

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-496689.6
Updated: 05/07/2021 - 11:33
Status: Published