Urologische ingrepen

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Remarks:

Geen profylaxe bij:

 • Cystoscopie en urodynamisch onderzoek
 • Extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL)
 • Open/laparoscopische ingrepen zonder opening van de urinewegen (incl. nefrectomie)
 • NSK plaatsing (voor wissel NSK zie hier onder) 
Medication:

Cefuroxim iv 1500mg

Remarks:

Bij wissel NSK

Indien de behandelaar een indicatie ziet voor antibiotische therapie bestaan de volgende adviezen:

 • Profylaxe op geleide van urinekweek
 • Indien kweek negatief of geen kweek: cefuroxim iv 1500mg
 • Indien kweek positief:  
  • Enterobacterales, Streptococcus spp, S. aureus, P. aeruginosa: obv gevoeligheid (voorkeur cefuroxim iv 1500mg)
  • Anaeroben: metronidazol iv 500mg toevoegen
  • Enterococcus spp, Candida spp, coagulase-negatieve stafylokokken en andere laag-virulente micro-organismen: alleen behandelen bij tekenen van infectie, geen profylaxe
Medication:

Cefuroxim iv 1500mg

Remarks:

Transurethrale resectie blaastumor: overweeg antibiotica bij grote of meerdere tumoren en necrotische tumoren

Medication:

Cefuroxim iv 1500mg

or

Ciprofloxacine po 500mg

Remarks:

Ureterorenoscopie, percutane nefrolithotripsie

Medication:

Ciprofloxacine po 500mg

Remarks:

Prostaatbiopt

Medication:

Cefuroxim iv 1500mg

or

Ciprofloxacine iv 400mg

Remarks:

TURP

Medication:

Cefuroxim iv 1500mg

Remarks:

Open/laparoscopische ingrepen met opening van de urinewegen (incl. niertransplantatie), en bij inbrengen prothesen (penis, sfincter, testis)

Medication:

Cefuroxim iv 1500mg

+

Metronidazol iv 500mg

Remarks:

Open/laparoscopische ingrepen met opening van de urinewegen en gebruik darmweefsel

Comments

Bij door middel van kweek aangetoonde urineweginfectie moet deze eerst worden behandeld.

Bij kolonisatie met een micro- organisme dat resistent is voor bovengenoemde middelen moet worden overlegd met een deskundige.

Geen profylaxe bij kortdurend of langdurig een verblijfskatheter of bij patiënten die zichzelf intermitterend katheteriseren.
Geen profylaxe bij verwijderen van een verblijfskatheter.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-466797.4
Updated: 03/12/2021 - 16:24
Status: Published