Candida retinitis / endophthalmitis

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

Fluconazol iv loading dose 800mg, 400mg 1dd 6 to 26 weeks

Remarks:

zo mogelijk oraal, behandelduur afhankelijk van beloop.

Medication:

Voriconazol iv 6mg/kg 2dd 1 days

followed by

Voriconazol iv 3mg/kg 2dd

Remarks:

Bij fluconazol-resistentie op geleide van gevoeligheidsbepaling

Medication:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

+

Flucytosine iv 25mg/kg 4dd

Remarks:

Bij mogelijke of aangetoonde azolresistentie. Indien flucytosine niet beschikbaar is, dan ambisome monotherapie. NB: Ambisome monotherapie is inferieur aan combinatietherapie.

Comments

Bij endophthalmitis (glasvochtinvasie) tevens vitrectomie met achterlaten van intravitreaal amfotericine B 0.005 mg

Let op! Bij flucytosine is spiegelcontrole noodzakelijk.

Bij gedissemineerde candidiasis toevoegen anidulafungin, zie candidemie / gedissemineerde candidiasis.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-464993.8
Updated: 06/17/2021 - 15:33
Status: Published