Comm-acq pneumonie - onbek verw - ernstig: op zaal

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd

Medication:

Benzylpenicilline iv 1million. IU 4dd

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Remarks:

Bij aangetoonde kolonisatie van de luchtwegen met Pseudomonas spp

Comments

ernstige CAP: AMBU-65 3-5; PSI 5

- er moet binnen 12-24 uur een pneumokokken-urineantigeentest verricht worden; indien positief kan versmald worden naar penicilline iv of amoxicilline iv.

- er moet binnen 12-24 uur een Legionella-urineantigeentest verricht worden

Ceftazidime eventueel continue doseren, zie https://amsterdamumc.swabid.nl/node/463041

Bij aspiratie is het routinematig geven van antibiotica gericht tegen anaerobe bacteriën niet nodig, tenzij er een vermoeden is van empyeem of longabces.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-463319.3
Updated: 07/19/2021 - 16:06
Status: Published