Comm-acq pneumonie - onbek verw - ernstig: ICU

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd

+

Ciprofloxacine iv 400mg 2dd

Comments

Tijdens influenza seizoen: zie behandeling influenza.

Er moet binnen 12-24 uur een pneumokokken-urineantigeentest worden ingestuurd; indien positief versmal het antibiotische beleid zo gauw patiënt verbeterd is of er een microbiologische diagnose is.

Er moet binnen 12-24 uur een Legionella-urineantigeentest verricht worden.

Bij aspiratie is het routinematig geven van antibiotica gericht tegen anaerobe bacteriën niet nodig, tenzij er een vermoeden is van empyeem of longabces.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-463141.5
Updated: 07/19/2021 - 16:08
Status: Published