Aspergillose - invasief, onbekende azol-gevoeligheid

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Priority:
1st choice
Medication:

Voriconazol iv 4mg/kg 2dd

+

anidulafungin iv 100mg 1dd

Remarks:

Geef oplaaddosering voor beide geneesmiddelen (zie opmerkingen)

Priority:
1st choice
Medication:

Voriconazol iv 4mg/kg 2dd

+

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Remarks:

Bij cerebrale lokalisatie

Geef oplaaddosering voor voriconazol (zie opmerkingen)

Priority:
1st choice alternative
Medication:

Voriconazol po 200mg 2dd

+

anidulafungin iv 100mg 1dd

Remarks:

Geef oplaaddosering voor beide geneesmiddelen (zie opmerkingen)

Medication:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Remarks:

contra-indicatie azolen

Medication:

ambisome iv 3mg/kg 1dd

Remarks:

Ontstaan onder voriconazol of posaconazol profylaxe

Evt. + voriconazol iv oplaaddosis 6mg/kg 2dd, onderhoudsdosering 4mg/kg 2dd 

Comments

Voor hematologiepatiënten wordt in principe dubbeltherapie gegeven.
Indien een patiënt NIET aan een van de onderstaande criteria voldoet kan worden volstaan met voriconazol monotherapie:

  1. Respiratoire klachten (dyspneu, hypoxie)
  2. IC opname
  3. Gedissemineerde aspergillose / cerebrale aspergillose
  4. Post-alloHCT, waarbij noodzaak blijft tot geven immuunsuppressie

Voriconazol doseren op geleide van spiegels.
Alternatief voor voriconazol is isavuconazol iv 200mg 1dd.

Oplaaddoseringen: 

  • Voriconazol opladen: iv 6 mg/kg 2dd gedurende 1 dag; oraal 2dd 400 mg gedurende 1 dag
  • Anidulafungin opladen: iv 200mg 1dd, gedurende 1 dag
  • Isavuconazol opladen: iv en oraal 200 mg 3dd gedurende 2 dagen

Aspergillus sinusitis, cerebrale aspergillose, pulmonaal aspergilloom met bloeding: chirurgische resectie in combinatie met antifungale therapie.

Bij pulmonaal aspergilloom met bloeding arteriële embolisatie overwegen bij inoperabele patiënten.

Bij bekende -azolgevoeligheid zie apart hoofdstuk; Aspergillose - invasief, bekende azol-gevoeligheid

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-462677.5
Updated: 07/19/2021 - 15:58
Status: Published