Hospital-acquired pneumonie (HAP/VAP)

Advices

≥ 18 years
Priority Medication Remarks
Medication:

Ceftriaxon iv 2000mg 1dd 5 to 14 days

Medication:

Benzylpenicilline iv 1million. IU 4dd

+

Ceftazidim iv 2000mg 3dd

Remarks:

bij verdenking Pseudomonas-infectie

Comments

Bij antibiotische keuze rekening houden met kolonisatie/eerdere kweken.

Behandelduur: 5 dagen bij goede klinische respons. Bij onvoldoende respons behandelduur verlengen en diagnostiek naar empyeem, longabces of ander focus verrichten.

Bij aspiratie is het routinematig geven van antibiotica gericht tegen anaerobe bacteriën niet nodig, tenzij er een vermoeden is van empyeem of longabces.

Bij aspiratie bij adequaat gedecontamineerde patiënten op de IC zijn systemische antibiotica i.p. niet geïndiceerd.

Sources

Antimicrobial resources

The following antimicrobial agents have been used in these recommendations:

External antimicrobial resources
Menu position
Metadata

Swab vid: G-461329.5
Updated: 06/17/2021 - 16:43
Status: Published