Amsterdam UMC Antibioticarichtlijn ('Antibioticaboekje')

 

Per september 2019 geldt er één antibioticarichtlijn voor beide Amsterdam UMC locaties. Deze richtlijn is grotendeels gebaseerd op de nationale richtlijn, geformuleerd door de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB).

 

Ongeveer een derde van alle patiënten die zijn opgenomen in de Amsterdam UMC wordt met antimicrobiële middelen behandeld, waaruit blijkt dat het hier om dagelijks voorkomende behandelingen gaat. Het is belangrijk een eenduidig en rationeel antibioticabeleid te voeren op beide locaties van de Amsterdam UMC. Restrictief gebruik van antibiotica is een essentieel onderdeel van de strijd tegen resistentie. In principe zullen de geadviseerde antimicrobiële middelen toereikend zijn. Bij vragen is het raadzaam te overleggen met de (dienstdoende) arts-microbioloog, internist-infectioloog of ziekenhuisapotheker.

 

Deze Amsterdam UMC richtlijn geldt als het beleid voor al het antibioticagebruik binnen onze ziekenhuizen. Hoewel de gegevens in de richtlijn met de grootst mogelijke zorg zijn bijeengebracht, nemen de auteurs en de uitgever geen verantwoordelijkheid op zich voor eventuele typefouten of andere onjuistheden. Voorstellen tot wijzigingen kunnen worden gericht aan swabid@amsterdamumc.nl

Let op: vooralsnog staan op deze website alleen de adviezen voor volwassen patiënten. De adviezen voor neonaten en kinderen volgen eind 2019.